getPredstaveniId($id); $pole_obsazeni = $obsazeni->getInscenatori($id); } if (isset($_GET['nickname'])) { $nickname = $_GET['nickname']; $pole = $predstaveni->getPredstaveniNickname($nickname); $pole_obsazeni = $obsazeni->getInscenatoriNickname($nickname); } /* if ((isset($_GET['id'])) || (isset($_GET['nickname']))) { require_once("../_include/obsazeni.php"); require_once("../_include/predstaveni.php"); $predstaveni = new Predstaveni(); if (isset($_GET['id'])) { $pole = $predstaveni->getPredstaveniId($_GET['id']); $id = $_GET['id']; } if (isset($_GET['nickname'])) { $nickname = $_GET['nickname']; $pole = $predstaveni->getPredstaveniNickname($_GET['nickname']); }*/ switch ($pole['Soubor']) { case 1: echo "
Opera

Hlavní strana   >   Opera

"; define ("_SOUB", "opera"); break; case 2: echo "
Činohra

Hlavní strana   >   Činohra

"; define ("_SOUB", "cinohra"); break; case 4: echo "
Muzikál & opereta

Hlavní strana   >   Muzikál & opereta

"; define ("_SOUB", "muzikal"); break; case 8: echo "
Balet

Hlavní strana   >   Balet

"; define ("_SOUB", "balet"); break; default: echo "
Redakční systém

Hlavní strana   >   Přihlásit

"; define ("_SOUB", "opera"); break; } define ("_SEZONA", str_replace("/", "_", $pole['Sezona']) ); define ("_SOUBOR", "repertoar"); define ("_HRA", $pole['Nickname']); include("./_navigace.php"); echo "

".$pole['Nazev']."

"; echo "

".$pole['Autor']."

"; $podtitul = str_replace (",", "
", $pole['Podtitul']); echo "

".$podtitul."

"; if (is_array($pole_obsazeni)) { echo "
"; foreach ($pole_obsazeni as $key => $value) { echo ""; } echo "
".$value[0]." ".str_replace (",", "
", $value[1])."
"; } echo $pole['PopisHtml']; } else { echo "

Představení chybí...

"; } ?>